Việc cho mượn bìa đỏ hậu quả thế nào?

Thứ 4, 06/11/2019, 12:00 GMT+7

Mình có cho người thân mượn bìa đỏ , mình đã ký thừa nhận giao quyền mượn bìa đỏ, nhưng mình chưa có ký giấy nhận tiền và chưa cầm tiền thì bây giờ mình có thể kiện họ được không ?

Bạn cho người thân mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) để thế chấp vay tài sản. Bạn không nói rõ là việc mượn giấy chứng nhận có ký ủy quyền sử dụng đất hay không. Nếu thuộc trường hợp ủy quyền sử dụng, đinh đoạt thì căn cứ theo Bộ luật Dân sự 2015 tại Điều 141. Phạm vi đại diện

1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Điều lệ của pháp nhân;

c) Nội dung ủy quyền;

d) Quy định khác của pháp luật.

Ngoài ra, nếu người được ủy quyền đó thực hiện giao dịch vượt quá phạm vi được ủy quyền thì giao dịch giữa người đó với người thứ ba sẽ vô hiệu theo quy định tại điều 143  Bộ luật Dân sự 2015

Điều 569. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng uỷ quyền

2. Trường hợp uỷ quyền không có thù lao, bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên uỷ quyền biết một thời gian hợp lý; nếu uỷ quyền có thù lao thì bên được uỷ quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên uỷ quyền, nếu có.

Căn cứ theo quy định trên, nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng ủy quyền, bạn 

phải báo trước cho bên uỷ quyền biết một thời gian hợp lý.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Vietnamnet

CTV