Sau vụ 'cắt đôi que thử HIV' ở BV Xanh Pôn, Bộ Y tế yêu cầu 'siết' quản lý xét nghiệm, quản lý nội bộ

Thứ 6, 13/12/2019, 13:10 GMT+7

Tại một số cơ sở y tế đã xảy ra các vi phạm quy định, quy chế chuyên môn liên quan đến xét nghiệm làm ảnh hưởng lớn đến uy tín, chất lượng khám chữa bệnh của cơ sở có vi phạm và uy tín của ngành Y tế.

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) mới đây đã có công văn về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh và kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định quản lý hoạt động xét nghiệm.

Theo đó, thời gian vừa qua tại một số cơ sở y tế đã xảy ra các vi phạm quy định, quy chế chuyên môn liên quan đến xét nghiệm làm ảnh hưởng lớn đến uy tín, chất lượng khám chữa bệnh của cơ sở có vi phạm và uy tín của ngành Y tế. 

Nhằm rà soát, chấn chỉnh kịp thời, ngăn chặn các vi phạm tái diễn, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các hạn chế trong thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm.

Mặt khác, giám đốc các bệnh viện tăng cường quản lý nội bộ, rà soát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn chuyên môn, quy trình để phát hiện, phòng tránh xảy ra những sự việc vi phạm trong cơ quan liên quan đến hoạt động xét nghiệm. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu thiết lập kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm, trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo phòng xét nghiệm, nhân viên quản lý chất lượng xét nghiệm và bảo đảm duy trì thường xuyên công tác kiểm soát chất lượng xét nghiệm phục vụ người bệnh. 

Xử lý nghiêm minh, công bằng, đúng người, đúng việc đối với vi phạm quy định, quy chế chuyên môn (nếu có). Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm, quy trình thực hiện hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế. 

Theo giadinh.net.vn

 
CTV