Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì?

Thứ 3, 12/01/2021, 16:00 GMT+7

PLBĐ - Với vai trò là người đứng đầu đơn vị tham mưu các vấn đề liên quan đến đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, để xảy ra sai phạm như đã nêu trong Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Bắc Giang nhưng ông Nguyễn Trung Lượng không phải chịu trách nhiệm cụ thể nào thì thực khó hiểu.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000514, cấp lần đầu ngày 28/5/2014. Dự án được đầu tư trên khu đất rộng khoảng 270.000 m2, là nơi tập hợp hệ thống các xưởng sản xuất kết hợp văn phòng có diện tích đa dạng phù hợp yêu cầu sử dụng và kinh tế của hộ gia đình. Tổng mức đầu tư toàn dự án 277.494.415.000 đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2018.

Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 6254072256, thay đổi lần thứ nhất ngày 13/10/2016; thay thế Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000514 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 28/5/2014 (có thay đổi tên nhà đầu tư và tiến độ thực hiện dự án). Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội.

Được biết, ngày 05 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận thanh tra số 1850/KL-UBND về dự án này.

Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì? - Ảnh 1.

Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì? - Ảnh 2.

Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì? - Ảnh 3.

Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Bắc Giang về dự án làng nghề Mai Hương

Kết luận chỉ rõ, qua thanh tra đã phát hiện những sai phạm, khuyết điểm của nhà đầu tư và những đơn vị có liên quan. Theo đó, về phía nhà đầu tư, ngay từ khi lập dự án, nhà đầu tư đã không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (vì đây là dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vi phạm quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành xử phạt vi phạm đối với nhà đầu tư.

Tiến độ sử dụng đất của dự án chậm so với tiến độ của dự án đầu tư đã được chấp thuận giai đoạn 1: đến tháng 02/2020 chậm 30 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư (tháng 8/2017).

Dự án vi phạm Luật Xây dựng khi thi công mà chưa có giấy phép xây dựng. Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã tiến hành xử phạt vi phạm đối với nhà đầu tư.

Quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư đã tổ chức thi công (đổ đất, san nền) vượt khỏi phần diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê đất vi phạm về quản lý đất đai. Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã tiến hành xử phạt vi phạm đối với nhà đầu tư.

Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đã không tuân thủ việc quản lý, sử dụng đất làng nghề theo quy định của pháp luật về đất đai; chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục pháp lý đã giao đất cho các hộ dân, để một số hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình kiên cố trên đất thuộc dự án chưa được phép; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.

Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì? - Ảnh 4.

Một góc của dự án làng nghề Mai Hương

Bên cạnh đó, Kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra sai phạm của nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Hương Lâm. Đáng chú ý, trong phần sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang nêu rõ: "Còn chưa thường xuyên kiểm tra xem xét để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những sai phạm, vi phạm của nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường khi triển khai thực hiện dự án như: Dự án không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, dự án chậm đưa vào khai thác sử dụng và chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý nhưng đã tham mưu cho tỉnh giao đất cho nhà đầu tư".

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang chính là đơn vị có Tờ trình số 583/TTr-TNMT ngày 27 tháng 10 năm 2016 do Phó giám đốc Bùi Quang Huy ký gửi UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần xây dựng đô thị số 1 Hà Nội thuê đất tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (đợt 1). Trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư và Tờ trình số 583/TTr-TNMT ngày 27/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 V/v chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị số 1 Hà Nội thuê đất tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (đợt 1) với diện tích 49.497,8 m2, mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ; thời gian thuê đất đến ngày 28/5/2064; phương thức trả tiền là trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì? - Ảnh 5.

Sau Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 12/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 1724/STNMT-VP gửi Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến dự án nói trên. Nội dung công văn cho biết, ngày 03/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Sở, Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường trong việc chưa thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm của nhà đầu tư tại Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng làng nghề Mai Hương.

Qua kiểm điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy vẫn còn một số khuyết điểm như: Chưa thường xuyên kiểm tra phát hiện để kịp thời ngăn chặn, xử lý những sai phạm, vi phạm của chủ đầu tư liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường dẫn đến để chủ đầu tư mặc dù bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật; Chưa kịp thời đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đưa đất vào sử dụng dẫn đến dự án chậm tiến độ.

Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì? - Ảnh 6.

Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì? - Ảnh 7.

Văn bản còn cho biết: "Để xảy ra tình trạng trên, lãnh đạo Sở, trưởng các Chi cục có liên quan và công chức theo dõi dự án (ông Nguyễn Văn Lâm – chuyên viên Chi cục quản lý Đất đai) xin nghiêm túc kiểm điểm, tiếp thu, rút kinh nghiệm".

Tuy nhiên, điều lạ là trong văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang chỉ nói chung chung đến trách nhiệm của lãnh đạo Sở, trưởng các Chi cục có liên quan và cá nhân ông Nguyễn Văn Lâm, trong khi trách nhiệm của ông Nguyễn Trung Lượng - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai lại không hề được nhắc đến.

Được biết, ngày 30/11/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định số 698/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Lượng là Chi cục trưởng.

Tiếp đó, ngày 21/3/2016, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT Bắc Giang.

Với vai trò là người đứng đầu đơn vị tham mưu các vấn đề liên quan đến đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, để xảy ra sai phạm như đã nêu trong Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Bắc Giang nhưng ông Nguyễn Trung Lượng không phải chịu trách nhiệm cụ thể nào thì thực khó hiểu.

Sau Kết luận thanh tra về dự án làng nghề Mai Hương: Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai sẽ phải chịu trách nhiệm gì? - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Trung Lượng - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Được biết, ông Nguyễn Trung Lượng (SN 1970), học Trung cấp tài chính của tỉnh Hà Bắc (cũ), chuyên ngành kế toán, vào biên chế là viên chức kế toán của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang. Cuối năm 2015, phòng Quản lý đất đai nâng cấp lên thành Chi cục Quản lý đất đai, ông Lượng được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Chuyên trang Pháp luật và Bạn đọc (Báo Gia đình và Xã hội) sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Quang Minh