Bố mẹ mất hết tài sản chia thế nào?

Thứ 5, 19/09/2019, 18:00 GMT+7

Bố tôi mất được 1 năm thì mẹ mất. Tài sản bố mẹ để lại là một căn nhà và một mảnh đất nhưng không để lại di chúc. Nhà có 2 anh em vậy chúng tôi muốn thừa kế chia tài sản như thế nào thì đúng pháp luật?

Trả lời: Do bạn không nói rõ thời gian mất của bố, mẹ bạn nên chúng tôi trả lời trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành như sau:

Theo dữ kiện bạn đưa ra bố mẹ bạn chết vào hai thời điểm khác nhau và không có di chúc nên trường hợp này việc chia thừa kế sẽ đuợc thực hiện theo quy định của pháp luật. 

lua su
Ảnh minh họa.

Điều 613. Người thừa kế “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.”Cụ thể: Theo quy định tại Điều 611 Bộ luật dân sự 2015 thì thời điểm, địa điểm mở thừa kế “1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.”

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật: “a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”

Và Điều 612 “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.”

Như vậy do bố bạn chết trước (giả sử ông bà nội chết trước bố bạn) nên hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn sẽ gồm: vợ và các con (con ruột và con nuôi (nếu có)).Theo đó, di sản của bố bạn sẽ là ½ giá trị tài sản (căn nhà và một mảnh đất là tài sản chung của bố mẹ bạn) sẽ được chia đều cho các đồng thừa kế ở hàng thứ nhất của bố bạn. Theo quy định tại khoản 2 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 “Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”.

Hàng thừa kế thứ nhất của mẹ bạn gồm: ông bà ngoại bạn và các con (con ruột và con nuôi (nếu có))..

Tài sản của mẹ bạn là ½ giá trị tài sản (căn nhà và một mảnh đất là tài sản chung của bố mẹ bạn) một phần tài sản mà mẹ bạn đuợc thừa kế từ bố bạn, số tài sản này sẽ đuợc chia đều cho các đồng thừa kế ở hàng thứ nhất của mẹ bạn.

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Đức Trí thuộc Cộng đồng Luật sư IURA. 

Theo VietNamNet

CTV