13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa

Thứ 3, 30/03/2021, 23:49 GMT+7

Toàn các phát minh và tai nạn đỉnh cao muôn trượng luôn.

Chắc chắn bạn sẽ không thể nào xác định được rằng những người này thực sự khôn ngoan hay đang tự hủy hoại cuộc đời mình bằng những sáng kiến "phản damage " cực mạnh.

Nhưng đời là vậy mà...

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 1.

Gấu chó địa ngục đâu...

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 2.

Quả này là để treo vali lên à?

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 3.

Giết chút thời gian...

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 4.

Quả này thấy bảo ế mấy năm rồi không bán được

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 5.

Ngon...

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 6.

Lắp thêm động cơ để bon đường cho tít bạn ạ

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 7.

Này thì Domino này

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 8.

Sáng kiến thành tối kiến rồi bạn ơi

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 9.

Tay nhanh hơn não

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 10.

Thôi, nhà có mỗi cái xe để chở đồ

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 11.

Chả biết nên uống hay không cơ

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 12.

Đùa

13 hình ảnh trớ trêu chỉ thấy một lần trong đời rồi thôi, không bao giờ muốn gặp lại nữa - Ảnh 13.

Thuốc xịt muỗi á?

Nguồn: Ebaum's World

Đức 2 Xích