"Trước khi làm việc tôi có được ký hợp đồng đào tạo trị giá 10 triệu đồng. Do không đáp ứng được yêu cầu công việc tôi bị công ty cho nghỉ việc? Tôi có phải trả lại tiền đào tạo không?"

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Như vậy, bạn chỉ phải bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái luật. Nếu bạn không chấm dứt Hợp đồng lao động trái luật thì không phải bồi thường chi phí đào tạo.

Theo Lao Động

CTV / laodong.com.vn