Vĩnh Lộc - Thanh Hóa: Bất thường trong công tác bổ nhiệm cán bộ và xét tuyển công chức


Thứ 6 , 08/05/2020, 16:51 GMT+7 |

PLBD - Trong thời gian đương nhiệm, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm chức danh Phó, Trưởng phòng và đề nghị xét tuyển viên chức vi phạm quy chế bổ nhiệm cán bộ của UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc.

Vi phạm nghiêm trọng quy chế bổ nhiệm cán bộ      

Vừa qua, Chuyên trang Pháp luật và Bạn đọc của Báo điện tử Gia đình và Xã hội nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân về việc hoàng loạt cán bộ huyện Vĩnh Lộc được bổ nhiệm sai quy trình, trái với pháp luật.

Theo phản ánh, ông Trần Thanh Bình, sinh ngày 15/1/1974, tốt nghiệp ngành Kế toán năm 2009, hệ vừa học vừa làm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngày 16/9/2009, ông Bình được UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ cán bộ, công chức. Trước khi tiếp nhận về làm việc ở UBND huyện Vĩnh Lộc, ông Bình đang làm việc ở Đội Kê khai - Kế toán thuế Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc.

Ngày 2/10/2009, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc điều động ông Trần Thanh Bình đến nhận công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch của UBND huyện Vĩnh Lộc. Tại thời điểm ở Chi cục Thuế Vĩnh Lộc, ông Bình có bằng trung cấp, ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất do Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thanh Hóa cấp.

Ngày 18/4/2017, ông Bình tốt nghiệp cao học tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội) với bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (học chương trình hệ không tập trung).

Ngày 29/10/2017, ông Bình được Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng TC-KH.

Theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, tại Điều 5, khoản a, mục 5 về trình độ nêu rõ: Tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao phụ trách. Công chức, viên chức bổ nhiệm lần đầu, phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy (kể cả những người đã tốt nghiệp sau đại học).

unnamed (1)
Trụ sở UBND Huyện Vĩnh Lộc.

Cụ thể hơn, theo Quyết định số 802-QĐ/HU ngày 6/3/2017, về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc cho thấy: Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thì tại điểm a, mục 1.2 của Điều 6 về Điều kiện bổ nhiệm cán bộ nêu: Trình độ chuyên môn môn phải tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với các lĩnh vực phân công phụ trách. Cán bộ bổ nhiệm lần đầu nếu tuổi đời dưới 45 tuổi phải có bằng đại học chính quy.

Còn điểm c, mục 1.2 của điều 6 nêu: khi có nhu cầu cấp bách về công tác cán bộ, tùy vào tình hình thực tế Ban thường vụ sẽ xem xét, quyết định. Căn cứ vào nội dung này, UBND huyện Vĩnh Lộc đã vận dụng làm cơ sở bổ nhiệm cho ông Trần Thanh Bình khi 43 tuổi, có bằng đại học tại chức.

Việc bổ nhiệm ông Bình vào thời điểm tháng 10/2017, Phòng TC-KH của UBND huyện Vĩnh Lộc đang có ông Mai Xuân Tùng làm Trưởng phòng, bà Lê Thị Thu Thủy làm Phó trưởng phòng và có 4 chuyên viên.

Vậy tại thời điểm đó bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình có được coi là trường hợp cấp bách? Việc bổ nhiệm ông Bình có đi ngược lại với Quyết định số 2235 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Quyết định số 802 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc?

Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, UBND huyện Vĩnh Lộc đã ưu ái cho ông Trần Thanh Bình đi học lớp cao cấp lý luận chính trị (chương trình cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Tỉnh ủy Thanh Hóa - K66.B23) là vi phạm Kết luận số 57-KL/TW, ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư và vi phạm tinh thần của văn bản số 4741-CV/BTCTW của Ban tổ chức T.Ư ngày 20/5/2013. Theo đó, tại điểm 2.2, mục 2 quy định về đối tượng cao cấp lý luận chính trị - hành chính như sau: Cấp ủy viên cấp huyện, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương; Trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương.

Cùng phản ánh đó của người dân, trường hợp ông Phạm Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Long, chỉ tốt nghiệp trường Cao đẳng Nông - Lâm Thanh Hóa năm 2008 nhưng đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc tới 2 nhiệm kỳ và chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020. Theo nghị quyết số 05-NQ-HU của Huyện ủy Vĩnh Lộc, ban hành ngày 17/1/2013, tại mục III: Tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn chung cụ thể: cán bộ chủ chốt cấp xã đến Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phải có trình độ cao đẳng trở lên nếu là tái cử; phải có trình độ đại học trở lên nếu là nguồn mới.

40395193_232281037455882_422121351629766656_n
Nghị quyết số 05-NQ-HU của Huyện ủy Vĩnh Lộc, ban hành ngày 17/1/2013.

Chiếu theo Nghị quyết số 05-NQ-HU của Huyện ủy Vĩnh Lộc, ban hành ngày 17/1/2013 ông Phạm Ngọc Thuyết không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào vị trí Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Long. Tuy nhiên thường vụ Huyện ủy, Ban tổ chức Huyện vẫn bổ nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Long đối với ông Phạm Ngọc Thuyết.

Chưa phải là công chức cấp huyện nhưng vẫn được bổ nhiệm cán bộ cấp phòng

Vào tháng 2/2020, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã ký hai Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng trái quy định.

Cụ thể, trường hợp ông Trịnh Trọng Trung - chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký Quyết định số 366/QĐ-UBND bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng với thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Ông Trịnh Trọng Trung sinh ngày 29/8/1981, có bằng cử nhân Luật kinh tế của Viện Đại học Mở Hà Nội, hệ đào tạo từ xa. Ngoài ra, ông Trung tốt nghiệp văn bằng 2, chuyên ngành Kế toán của Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), được cấp bằng ngày 15/7/2019.

Trước đó ngày 1/10/2009, UBND huyện Vĩnh Lộc có Quyết định số 789 điều chuyển ông Trung từ công chức Tư pháp xã Vĩnh Phúc lên công tác tại Phòng Tư pháp UBND huyện Vĩnh Lộc (thời kỳ công tác ở xã Vĩnh Phúc, ông Trung mới có bằng Trung cấp pháp lý).

Đến ngày 30/7/2013, ông Trung có Quyết định chuyển sang công tác từ Chuyên viên Phòng Tư pháp sang làm chuyên viên Phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Lộc. Ngày 20/10/2017, ông Trung lại có quyết định luân chuyển từ Phòng LĐTBXH sang làm chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với ông Trịnh Trọng Trung khi vẫn đang là công chức cấp xã mà chưa được chuyển sang thành công chức cấp huyện theo quy định, thời gian làm tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng chưa đủ 3 năm mà vẫn được bổ nhiệm có đang vi phạm theo quy chế của UBND tỉnh Thanh Hóa?

Tương tự trường hợp của ông Nguyễn văn Hùng, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng một cách khó hiểu, đi ngược lại với quy chế của UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975, là chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Lộc được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký Quyết định số 368/QĐ-UBND bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, năm 2007, ông Hùng làm kế toán Văn phòng UBND huyện Vĩnh Lộc. Năm 2010, ông Hùng được chuyển sang làm chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch. Năm 2017 - 2018, ông Nguyễn Văn Hùng được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị khi đang làm chuyên viên là vi phạm Kết luận số 57-KT/TW của Ban Bí thư. Hiện tại ông Nguyễn Văn Hùng là viên chức, chưa qua xét tuyển công chức cấp huyện theo quy định. Việc bổ nhiệm ông Hùng là vi phạm Quy chế bổ nhiệm cán bộ của UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành.

Tuyển viên chức thành công chức cấp huyện có gì bất thường

Bà Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 3/10/1985 được tuyển dụng vào làm hành chính ở một trường học thuộc huyện Vĩnh Lộc ngày 10/9/2008 (thời điểm này bà Thúy có bằng Trung cấp). Năm 2011, bà Thúy mới có bằng cử nhân ngành Kế toán ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lộc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Ngày 16/3/2020, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký Thông báo số 23/TB-UBND về việc tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc với 8 chỉ tiêu tiếp nhận ở các phòng ban. Tuy nhiên trước đó 6 ngày, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã ký văn bản số 318-UBND-NV về việc đề nghị xét tuyển viên chức thành công chức cấp huyện đối với bà Nguyễn Thị Thúy.

Đồng thời, ngày 10/3/2020, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ký luôn Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức thành công chức cấp huyện không qua thi tuyển đối với bà Nguyễn Thị Thúy.

20200506_182830
Đơn tố cáo của tập thể công nhân viên chức, thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Chưa hết, bà Thúy không tốt nghiệp bằng cử nhân chính quy nhưng trong văn bản số 318-UBND-NV đề nghị xét tuyển viên chức thành công chức cấp huyện với Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa của UBND huyện Vĩnh Lộc lại báo cáo là có bằng chính quy. Trong khi đó, thông tin xác định bà Nguyễn Thị Thúy chỉ tốt nghiệp khoa Kế toán hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) và được cấp bằng ngày 30/12/2011. Ngoài ra, bà Thúy còn được Trường Đại học Điện lực cấp bằng Cử nhân kế toán hệ liên thông ngày 27/10/2015.

Để thông tin đa chiều, khách quan, phóng viên đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, người trực tiếp ký các quyết định trên. “Nếu về công tác cán bộ thì anh (phóng viên) phải liên hệ với Bí thư Huyện ủy và những đối tượng đó thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý cả. Tôi ký các quyết định đó nhưng quy trình lại là Ban thường vụ và Bí thư là người chịu trách nhiệm”, bà Hương chia sẻ với phóng viên.

Có thể nói, việc tuyển dụng công chức và đề bạt cán bộ kế cận là một khâu rất quan trọng có tính chất quyết định chất lượng đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Việc làm này phải hết sức cẩn trọng để có thể lựa chọn được những người đủ năng lực và phẩm chất để phục vụ nhân dân.

Với những dấu hiệu sai phạm nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan thanh kiểm tra sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý, tránh gây bức xúc cho dư luận, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Chuyên trang Pháp luật và Bạn đọc sẽ tiếp tục thông tin.

DUY DƯƠNG


...

Dòng sự kiện

 • Đặng Lê Nguyên Vũ 1

  Vụ ly hôn giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo thu hút sự quan tâm của dư luận.

 • Nữ sinh giao gà bị giết 4

  Sau khi đi giao gà cho một người đặt mua qua điện thoại, em Cao Mỹ Duyên bị mất tích và phát hiện bị giết hại.

 • Vụ container gây tai nạn 6

  Chiều ngày 2/1/2018, xe container do tài xế Phạm Thành Hiếu điều khiển gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

 • NSND Anh Tú 5

  NSND Anh Tú, quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, đã qua đời lúc 12h15 ngày 20/12 tại Hà Nội.

 • Lê Thị Nhật Linh 13

  Sáng 24/3 khi đến trường một mình thì bé Nhật Linhmất tích. Đến sáng sớm 26/3, thi thể bé được tìm thấy cách nhà 10 km.